20.10.06

Μου σύστησαν σήμερα...

ένα ευλογ που με συγκινεί και με κοινωνεί. Το γράφει ο

Νικηφόρος Σπουργίτης

Να του ευχηθώ: Καλοσώρισες, φθινοπωρινέ - με τέτοιο όνομα, γυρίζω στην τάξη, ξύνω τα μολύβια μου και ετοιμάζομαι για έκθεση.