6.4.07

Καλή Ανάσταση


Τηράει δεξιά, τηράει ζερβά,
κανέναν δεν γνωρίζει,

τηράει δεξιώτερα
βλέπει τον Αη- Γιάννη.
Αγιέ μου Γιάννη Πρόδρομε και βαπτιστή του γυιού μου,
μην είδες τον υγιόκα μου και εσέ Διδάσκαλόν σου;
-Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω,
δεν έχω χεροπάλαμα για να σου τόνε δείξω.

Βλέπεις Εκείνον το γυμνό,
τον παραπονεμένο,

οπού φορεί πουκάμισο
στο αίμα βουτηγμένο,

οπού φορεί στην κεφαλή
αγκάθινο στεφάνι;

Αυτός είναι ο γυιόκας σου
και με ο δάσκαλός μου!


Κι' η Παναγιά πλησίασε γλυκά τον αγκαλιάζει.
-Δε μου μιλάς παιδάκι μου, δε μου μιλάς παιδί μου;
-Τι να σου πω, Μανούλα μου, που διάφορο δεν έχεις·
μόνο το μέγα-Σάββατο κατά το μεσονύχτι,
άμα λαλήσει ο πετεινός, σημάνουν οι καμπάνες,
τότε και συ, Μανούλα μου, θάχεις χαρά μεγάλη!

Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα Ουράνια,
σημαίνει κι' η Άγια Σοφία με τις πολλές καμπάνες.
Όποιος τ' ακούει σώζεται κι όποιος το λέει αγιάζει,
κι όποιος το καλοφουγκραστεί Παράδεισο θα λάβει,
Παράδεισο και λίβανο απ' τον Άγιο Τάφο.
Και από αύριο, ανθίζει ο κόσμος μέχρι να ξαναβρεί τα όπλα του...

Μετά τά μεσάνυκτα, αφού έγινεν ή Ανάστασις, και ήστραψεν ό ναός όλος, ήστραψε και ή πλατεία από το φώς των κηρίων, τά παιδία ήρχισαν να καίουν μετά κρότου σπίρτα και μικρά πυροκρόταλα έξω είς το πρόναον, και τίνες παίδες δεκαετείς επυροβόλουν με μικρά πιστόλια, άλλοι έρριπτον εντός του ναού επί των πλακών του εδάφους τά βαρέα καρφία με τα καψύλια καταπτοούντες και σκανδαλίζοντες τάς πτωχάς γραίας, αίτινες, μεθ' όλον τον διωγμόν όν εκίνουν κατ΄αυτών την Μεγάλην Εβδομάδα κατ΄έτος οί επίτροποι, αξιούντες να περιορίσωσιν αυτάς είς τον γυναικωνίτην, ούχ ήττον επέμενον και παρεισέδυον εντός του ναού αριστερά, είς την μίαν κόγχην. Είς δ' επίτροπος της επάνω ενορίας, άνθρωπος προοδευτικός, βλέπων ότι όλοι οί εθελονταί ψάλται, νεανίαι εικοσαετείς, εφοίτων κατά προτίμησιν είς την κάτω εκκλησίας, είς δε την επάνω ηναγκάζοντο να ψάλλωσιν οι ιερείς, τι εσοφίσθη;

Πιάνει και αποσπά από τον γυναικωνίτην τα καφάσια, τα δικτυωτά, δι' ών εφράττοντο τέως αί γυναικείαι μορφαί από της όψεως των ανδρών, και αφήνει τον γυναικωνίτην άφρακτον. Τότε διά μιάς όλοι οί ευλαβείς και μουσόληπτοι νεανίσκοι αφήκαν την κάτω εκκλησίαν έρημον ψαλτών κ' έτρεξαν όλοι είς την επάνω. Είτα τά μικρά παιδία και τίνες παιδίσκαι τετραετείς, με τας κομψάς ποικιλτάς λαμπάδας, ετάχθησαν ανά τον χορόν, περί τά δύο αναλόγια, και παρά το εικονοστάσιον, και ήρχισαν να θορυβώσι, να παίζωσι, να στάζωσιν είς τους είς τους λαιμούς αλλήλων, και να τσουγκρίζωσι είς αυγά των. Και έν παιδίον εξαετές, πονηρότερον των άλλων (ήτο ο υιός της Μηλιάς της γειτόνισσας) είχε πλαστόν αυγόν είς τον κόλπον του, πωρώδη λίθον στρογγυλευμένον κοκκινοβαφή και δι' αυτού έσπαζε τά αυγά όλων των παιδιών, και τα έπαιρνε, κατά την συμφωνίαν, και τά άτρωγε.

Μία παιδίσκη και είς παίς, πενταετής, ήρχισαν να φιλονικώσι περί του τίνος ή λαμπάδα ήτο ευμορφότερα.
- Όχι, η δική μου ή λαμπάδα είναι καλύτερη.
- Όχι, ή δική μου.
- Εμένα ο πατέρας μ' την εδιάλεξε, κ' είναι πλιό καλή.
- Εμένα η μάννα μ' την εστόλισε μονάχη της.
- Και ξέρει να κάμη λαμπάδες ή μάννα σ' ;
- Όχι, δε ξέρει; Σαν τη δική σ'!
- Τέτοια παλιολαμπάδα!
- Ναι, παλιολαμπάδα; ..... να! .....
- Να κ' εσύ!
- Να κι άλλη μια!


Καλή Ανάσταση να έχουμε - ότι ποθείτε αγαθό!


Το πρώτο του λαού, το δεύτερο του ανοξείδωτου κυρ-Αλέξανδρου. Οι ευχές από την καρδιά μου.

14 σχόλια. Εσείς τι λέτε;

Blogger the_return έφα...

Καλή ανάσταση και σε σένα, Mirandolina, ό,τι ποθείς.

4/06/2007 11:48:00 μ.μ.  
Blogger Greg έφα...

Καλή ανάσταση και χρόνια σου πολλά!

4/07/2007 12:39:00 μ.μ.  
Anonymous εξαποδώ έφα...

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

4/07/2007 03:51:00 μ.μ.  
Anonymous Ανώνυμος έφα...

Σήμερα μαύρος ουρανός,
σήμερα μαύρη μέρα,
σήμερα όλοι θλίβονται
και τα βουνά λυπούνται

κι η Παναγιά η Δέσποινα
καθόταν μοναχή της
την προσευχή της έκανε
για το μονογενή της...

Είθε να εισακουστεί κάθε κραυγή
και κάθε προσευχή για τους μονογενείς μας.

Είθε όλοι να κραυγάσουμε
και να προσευχηθούμε,
και κάθε άνθρωπος
να γίνει ο μονογενής μας.

Είθε να είναι
ο πρώτος άνθρωπος,
που μας έδωσε ζωή,
και ο τελευταίος,
που από τα σπλάχνα μας γεννήθηκε.

Είθε να γεμίσει ο κόσμος από ανθρώπους,
κι όσοι τους χάσαμε/χαθήκαμε
(στο βαθύ έρεβος)
ξανά να τους έβρουμε.
Από τη σιωπή στο λόγο.
Από το σκοτάδι στο φως.
Από το θάνατο στη ζωή.
Αναστημένους.

Είθε όλα τα άλλα όπλα που εβρήκαμε,
ξανά να τα χάσουμε.

Και να 'ρθει ο σκιρτημός
και το ήπιο δάκρυ.

Είθε να είσαι καλά
και για χρόνους πολλούς
Αναστασία Ρομανώφ!
Εσύ, και ο μονογενής σου.

4/07/2007 11:32:00 μ.μ.  
Blogger akindynos έφα...

I've got news for you, Χριστός Ανέστη!

4/08/2007 12:23:00 μ.μ.  
Blogger Μαύρο πρόβατο έφα...

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ!!

4/08/2007 01:01:00 μ.μ.  
Blogger enteka έφα...

(χρόνια πολλά για τη γιορτή σου!)

4/08/2007 02:00:00 μ.μ.  
Blogger Juanita La Quejica έφα...

Χριστός ανέστη, Χρόνια Πολλά!

4/08/2007 05:56:00 μ.μ.  
Blogger ΠΗΓΑΣΟΣ έφα...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Mirandolina

4/09/2007 09:32:00 μ.μ.  
Blogger oneiromageiremata έφα...

Χρόνια πολλά και καλά!

4/10/2007 12:22:00 π.μ.  
Blogger Angelito έφα...

Χρόνια Πολλά!:)

4/10/2007 12:02:00 μ.μ.  
Blogger Mirandolina έφα...

Αληθώς Ανέστη! Χρόνια πολλά σε όλους - ευχαριστώ πολύ για τις ευχές!

4/10/2007 08:26:00 μ.μ.  
Blogger Katerina ante portas έφα...

Χριστός Ανέστη!! Χρόνια πολλά, καλά και δημιουργικά, επομένως ευλογημένα!
Να μου φιλήσεις τον μονογενή σου!

4/11/2007 11:48:00 μ.μ.  
Anonymous Ανώνυμος έφα...

Ψυχή μου, Χρόνια Πολλά σε σένα και στην υπόλοιπη οικογένεια, μικρούς και μεγάλους, ΠΑΟΚτζήδες, Μακεδόνες και Ηπειρώτες. Σας σκέφτομαι πολύ πολύ αλλά επειδή ως γνωστόν πολεμάω το σύστημα από μέσα, είμαι πνιγμένος.

Κ. (Καναδάς)

ΥΓ. Τελικά ο Ιησούς πρέπει να ήταν αντιδραστικός και τρομοκράτης διότι δεν ήθελε "ειρηνική συνύπαρξη" με τους Ρωμαίους, έστω μια Α(υ)νανική ομοσπονδία ρε παιδί μου, άσε που αμφισβητούσε τους Σοφούς Ραββίνους και τα αλάθητα γραπτά τους. Στις μέρες μας θα είχε μπλόγκ και θα έγραφε στην "Ρήξη".

ΥΓ2. Να δείτε που μια μέρα που η Ρεπούσι θα αναθεωρήσει και την Καινή Διαθήκη. Ευαγγελιστές; Ποιοί ευαγγελιστές μωρέ; Πόσες δημοσιεύσεις έχουν; Housewives !

4/12/2007 04:25:00 μ.μ.  

Την καλή σου την κουβέντα


πίσω στην κουζίνα...